Konferansemøblering

Hvordan skal du møblere konferanselokalet?
Som med alle andre strategiske avgjørelser, bør møbleringen av møterommet gjenspeile formålet
med møtet eller konferansen. Hvordan du velger å møblere lokalet påvirker gruppedynamikken,
fokuset på foreleser, romfølelsen, muligheten for diskusjoner og gruppearbeid og mange andre
faktorer som er viktig å ta hensyn til, og som bidrar til å gi merverdi til din gruppe.
Her gir vi en nærmere presentasjon av hvordan de ulike møbleringene fungerer, og hvordan dette
kan hjelpe deg med å arrangere en mer målrettet konferanse.

 

KLASSE:
Klasseromsmøblering er en konferansemøblering der alle øynene er vendt rett mot foreleser. Alle
har bord og stoler, og det er enkelt å gjøre egne notater og å følge med på foreleser.
Klasseromsmøblering er en plasseffektiv møbleringsform som er enkel og praktisk å jobbe med, og
som egner seg godt hvis det er mye enveisdialog fra foreleser, og ikke så mye interaksjon mellom
tilhørere. Ulempen med klasseromsmøblering er at deltagerene ikke ser hverandre og at det kan være
utfordrende med diskusjoner mellom tilhørerene.

FISKEBEIN:
Fiskebeins-møblering er som klasseromsmøblering, bare at bordene skrås i en vifte slik at
deltagerene i større grad ser hverandre. Dette er en møblering som egner seg godt hvis det skal være
mye forelesning, men også lagt opp til mye interaksjon mellom tilhørere og tilhørere og foreleser.
Denne formen for møblering har mange av de samme egenskapene som klasserom, men oppleves
mer intimt.Fiskebein er en møbleringsform som er fint hvis man ønsker å oppnå mange av de samme effektene som ved å sitte rundt et U-bord, men at gruppen er for stor for å sitte i en ren U-fasong.

U-BORD:
U-bord er en populær møblering som gir tilhørerene god øyekontakt og som egner veldig godt for
diskusjoner, presentasjoner og god interaksjon mellom foreleser og tilhører. Med U-bord er det lett
for foreleseren å bevege seg inn i gruppen og å holde nærkontakt med den enkelte. Ulempen med U-bord er at det for store grupper er lite plasseffektivt og at avstanden mellom de ulike radene kan bli svært stor. Dermed mistes noe av effekten man ønsker med en slik møblering.For større grupper er det derfor et godt alternativ å se på fiskebeinsmøblering eller en praktisk gruppemøblering som får fram mange av de samme effektene som å sitte i en U-fasong.

STYREBORD:
For de lange og krevende styremøtene og andre møter som er av en viss formalitet, kan det være
praktisk å sitte rundt et avlangt styrebord. På denne måten får man om ønskelig en tydelig møteleder, og det er lett å ”ta ordet” i gruppen. Styrebord egner seg for grupper opp til 15-20 personer. Blir det fler enn dette kan ofte langbordet bli for langt, og møtet kan oppleves upraktisk og dårlig tilrettelagt for god dialog møtedeltagerne i mellom.

GRUPPEBORD:
Med gruppemøblering legges det til rette for diskusjoner og interaksjon mellom deltagerene. Dette
er en godt egnet møblering når de gode ideene skal på bordet, når nye og spennende mål skal settes,
og man ønsker å bygge en form for lagfølelse eller kultur. Gruppemøblering bidrar til en uformell ramme rundt konferansen, og er med på å skape en positiv og morsom helhet rundt møtet. Størrelsen på gruppene kan tilpasses etter behov, og er et svært godt alternativ for U-bord for større grupper.

KINO:
Kinomøblering er den mest plasseffektive måten å møblere på. Deltagerene har kun en stol å sitte på
og fokuset er derfor kun på foreleser. Kinomøblering er et flott alternativ hvis budskapet er viktig å få
fram og man ønsker å unngå distraksjoner som PC eller lignende som ofte kan forekomme ved møblering med bord. I tillegg egner det seg fint hvis man ønsker en konferanse med stor grad av
fleksibilitet (det er lett å flytte stolen sin hvis man ønsker å endre møbleringen) eller tilpasse
møterommet ved og f.eks. sette stolene i sirkel. Denne type møblering egner seg godt for kreative
møter med idémyldring og der det skal legges til rette for den gode samtalen mellom deltagerene.

RUNDE BORD:
Runde bord – eller bankettmøblering egner seg godt for formelle møter eller samlinger som krever
”det lille ekstra”. For at alle øyne skal være rettet mot foreleser kan man også møblere i ”halvmåner”
– altså at vi bare møblerer den ene siden av bordet. I kombinasjon med bordkapper og hvite duker får konferansen en eksklusiv helhet.

Send forespørsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Soria Moria Hotell i Holmenkollen ligger vakkert i naturskjønne omgivelser med utsikt utover Oslofjorden, Sørkedalen og Nordmarka. Hotellet har 156 overnattingsrom og konferansekapastiet til opptil 300 personer.

Askeladdens Hus er et eksklusivt konferanselokale for grupper som ønsker ”det lille ekstra”. Her kan grupper på 30-90 personer disponere en 1500 kvadratmeter stor tømmerhytte med alt av moderne konferansefasiliteter.