Miljø og bærekraft

Soria Moria Hotell var et av de første hotellene I Oslo som ble Miljøfyrtårn-sertifisert I 2001.

Miljømål
Soria Moria vil være et foregangshotell i forhold til det indre og ytre miljøarbeidet.
Vårt produkt skal gjenspeile vår miljøprofil. Miljøbevissthet skal være en del av alles arbeidshverdag og et tydelig signal til våre kunder og leverandører om hva vi står for.
Våre produkter og tjenester og prosesser skal ha høy kvalitet, som oppnås gjennom at vi systematisk arbeider med stadige forbedringer og videreutvikling av både produkter, våre tjenester og oss selv.

Indre miljø
Soria Moria skal være en arbeidsplass hvor vi skal ha fokus på miljø, trivsel og sikkerhet. Alle ansatte skal gjennom deltagelse bidra til å synliggjøre og utvikle vårt miljøarbeide.

Ytre Miljø
Soria Moria skal ha fokus på hvordan vår drift og våre innkjøp belaster naturen, og gjennom dette søke miljøvennlige løsninger.

Vi har per i dag 18 brønner som ble etablert allerede 2004. Brønnene medfører at vi kan redusere strømforbruket.  

Miljørapporter

Resultater og statistikk fra Miljøfyrtårnets rapporter

Les rapporten fra 2022 her

Pågående miljøarbeid

Det Miljøgruppen arbeider med nå er:

Lysplan
Ikke direkt revolusjonerende i disse tider for moderne bygg, men med et bygg fra 1983 er det potensial med å slukke lys i deler av hotellet der det ikke er gjester.
Nå er det ikke mange lamper som ikke er led-lamper igjen, men det arbeidet fortsetter naturligvis.

Matsvinn

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og målsetningen.

Soria Moria Hotell var med i KuttMatsvinn2020 der alle deltakere til sammen oppnådde en  matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2-ekvivalenter.
Nå har vi gått med i videreføringen av arbeidet mot 2030 og mha Nores knyttet oss opp til en avtale med Matvett. Der får vi tilgang til nyttige verktøy, som f eks et e-læringskurs, ulike veiledere og grafisk materiell for bruk i kommunikasjon mot gjester og ansatte.

Vi registrer naturligvis matsvinn på Soria Moria, men skal nå utvikle registreringen så at den i tillegg segmenteres på de ulike avdelingene. Dette for å få mer «tilhørighet» til tallene og øke motivasjonen i det daglige for å begrense matsvinn. 

I februar 2023 begynte vi med å sette de ulike dressingene ved siden av salatene for å holde den friskere lengre. Vår konditor har sluttet med å gjøre store kaker og gjør nå bare små desserter. I tillegg blir «avskjær» i produksjon gjort om til andre desserter.     

Full enøkanalyse
Vi er nå godt i gang med full enøk analyse. Det blir spennende å se hvilke tiltak som kommer opp og hvilke vi velger å gjennomføre. Vi har allerede startet med å utvide vår brønnpark. 11 nye hull på 300 meter er på plass og vi arbeider nå med å koble dem sammen med den eksisterende brønnparken.