Miljø og bærekraft

Soria Moria Hotell var et av de første hotellene I Oslo som ble Miljøfyrtårn-sertifisert I 2001.

Miljømål
Soria Moria vil være et foregangshotell i forhold til det indre og ytre miljøarbeidet.
Vårt produkt skal gjenspeile vår miljøprofil. Miljøbevissthet skal være en del av alles arbeidshverdag og et tydelig signal til våre kunder og leverandører om hva vi står for.
Våre produkter og tjenester og prosesser skal ha høy kvalitet, som oppnås gjennom at vi systematisk arbeider med stadige forbedringer og videreutvikling av både produkter, våre tjenester og oss selv.

Indre miljø
Soria Moria skal være en arbeidsplass hvor vi skal ha fokus på miljø, trivsel og sikkerhet. Alle ansatte skal gjennom deltagelse bidra til å synliggjøre og utvikle vårt miljøarbeide.

Ytre Miljø
Soria Moria skal ha fokus på hvordan vår drift og våre innkjøp belaster naturen, og gjennom dette søke miljøvennlige løsninger.

Vi har per i dag 18 brønner som ble etablert allerede 2004. Brønnene medfører at vi kan redusere strømforbruket.  

Miljøgruppen

Miljøgruppen på Soria Moria består av: 

Lars Heed – S.K.I.- ansvarlig (Salg/Kvalitet/Innovasjon), Miljøansvarlig på hotellet.

Timothy Macllean – Teknisk sjef

Izabela Potoczniak – Husøkonomassistent

Madelen Norberg – Konferanseansvarlig

Björn Nordlander – IT-ansvarlig

Farhad Ali Mohammad – Kjøkkensjef

Kine Østvik – Hovmester

Christina Unanue – Resepsjonsansvarlig

Miljørapporter

Resultater og statistikk fra Miljøfyrtårnets rapporter

Les rapporten fra 2021 her

Pågående miljøarbeid

Det Miljøgruppen arbeider med nå er:

Lysplan
Ikke direkt revolusjonerende i disse tider for moderne bygg, men med et bygg fra 1983 er det potensial med å slukke lys i deler av hotellet der det ikke er gjester.
Nå er det ikke mange lamper som ikke er led-lamper igjen, men det arbeidet fortsetter naturligvis.

Matsvinn
Prosjekt KM2020 er avsluttet men nå må vi ta dette videre på egen hånd. F.eks er trenden å skifte ut lunsjbuffet mot 2 retters lunsj, men må vi det? Hva kan vi gjøre i tillegg for å fortsette med buffet men minske matsvinnet til et minimum?
Vi ser også på pausemat. Kan vi, med vår erfaring, i større grad veilede ved bestilling og planlegging av tidspunkter for å minimere matsvinn fra pausemat?

I februar 2023 begynte vi med å sette de ulike dressingene ved siden av salatene for å holde den friskere lengre. Vår konditor har sluttet med å gjøre store kaker og gjør nå bare små desserter. I tillegg blir «avskjær» i produksjon gjort om til andre desserter.     

Full enøkanalyse
Vi er nå godt i gang med full enøk analyse. Det blir spennende å se hvilke tiltak som kommer opp og hvilke vi velger å gjennomføre. Vi har allerede startet med å utvide vår brønnpark. 11 nye hull på 300 meter er på plass og vi arbeider nå med å koble dem sammen med den eksisterende brønnparken.