VÅRT MILJØARBEID

Soria Moria Hotell var det første hotellet i Oslo som ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2001.

Miljømål
Soria Moria vil være et foregangshotell i forhold til det indre og ytre miljøarbeidet.
Vårt produkt skal gjenspeile vår miljøprofil. Miljøbevissthet skal være en del av alles arbeidshverdag og et tydelig signal til våre kunder og leverandører om hva vi står for.
Våre produkter og tjenester og prosesser skal ha høy kvalitet, som oppnås gjennom at vi systematisk arbeider med stadige forbedringer og videreutvikling av både produkter, våre tjenester og oss selv.

Indre miljø
Soria Moria skal være en arbeidsplass hvor vi skal ha fokus på miljø, trivsel og sikkerhet. Alle ansatte skal gjennom deltagelse bidra til å synliggjøre og utvikle vårt miljøarbeide.

Ytre Miljø
Soria Moria skal ha fokus på hvordan vår drift og våre innkjøp belaster naturen, og gjennom dette søke miljøvennlige løsninger.

Vi har per i dag totalt 29 brønner hvorav 18 ble etablert allerede 2004. De siste 11 ble etablert i 2023 og er 300 meter dype. Brønnene medfører at vi kan redusere strømforbruket.

PÅGÅENDE MILJØARBEID

Det Miljøgruppen arbeider med nå er:

Lysplan
Ikke direkt revolusjonerende i disse tider for moderne bygg, men med et bygg fra 1983 er det potensial med å slukke lys i deler av hotellet der det ikke er gjester.
Nå er det ikke mange lamper som ikke er led-lamper igjen, men det arbeidet fortsetter naturligvis.

Matsvinn

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og målsetningen.

Soria Moria Hotell var med i KuttMatsvinn2020 der alle deltakere til sammen oppnådde en  matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2-ekvivalenter.
Nå har vi gått med i videreføringen av arbeidet mot 2030 og med hjelp av Nores knyttet oss opp til en avtale med Matvett. Der får vi tilgang til nyttige verktøy, som f eks et e-læringskurs, ulike veiledere og grafisk materiell for bruk i kommunikasjon mot gjester og ansatte.

Vi registrer naturligvis matsvinn på Soria Moria, der vi i tillegg segmenterer på de ulike avdelingene. I tillegg måler vi matsvinnet etter frokost, lunsj og middag. Dette for å få mer «tilhørighet» til tallene og øke motivasjonen i det daglige for å begrense matsvinn og lettere kunne avdekke de største kildene til matsvinn her på huset. I 2023 kastet vi 26.8 tonn matavfall+matsvinn der matsvinn stod for 9,3 tonn. Per gjestemåltid utgjør dette 126 gram.

I februar 2023 begynte vi med å sette de ulike dressingene ved siden av salatene for å holde den friskere lengre. Vi har også testet med å kun gjøre porsjons desserter og ikke hele kaker for å redusere matsvinnet. Dette viste seg etterhvert å ikke redusere matsvinnet. Fristelsen ble dessverre for stor. Vi har fra oktober 2023 startet med å vise gjestene hvor mye matsvinn vi hadde dagen før ifm lunsj, hvilket per nå har gitt overraskende gode resultater.
Mange hoteller har byttet ut lunsjbuffeten mot en 2 retters lunsj. Vi ønsker heller å arbeide videre med å teste ut ulike tiltak ifm lunsjbuffeten, så at vi kan beholde dette populære tilbud til våre gjester.

Full enøkanalyse
I 2023 gjennomførte vi en full enøkanalyse. Resultatet av den medførte at vi nå skifter ut de 2 ventilasjonsanleggene vi har på Askeladdens Hus. Disse skal ikke kun resultere i et bedre inneklima og kontroll av temperatur, men i tillegg også spare energi. Dette arbeidet vill bli utført juli 2024.

MILJØRAPPORT 2023

Resultater og statistikk fra Miljøfyrtårnets rapporter

Les rapporten fra 2023 her

Miljøgruppen

Mesteparten av Miljøgruppen Soria Moria Hotell på «KuttMatsvinn Servering Forum» hos NHO Reiseliv april 2024.