ÅPENHETSLOVEN

Fra 010722 kan alle be bedrifter som omfattes av Åpenhetsloven om
informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Soria Moria driver hotell, restaurant og konferansesenter.

Vi anerkjenner menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Ansvarlighet er forankret i styret som har utarbeidet en åpenhetspolicy som gir bedriften retningslinjer i sitt arbeide med grunnleggende menneskerettighet og anstendige arbeidsforhold.

Vi har kartlagt aktsomheten gjennom en vurdering av både internt og eksterne forhold for å avdekke avvik.

Bedriften vil fortløpende og senest innen 30 juni hvert år offentliggjøre en redegjørelse/rapport på vår nettside.

Dersom du har spørsmål vedrørende bedriftens arbeide med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ta kontakt med:

Kontaktinformasjon:

Navn: Joachim Holen
Mailadresse: holen@soriamoria.no

Hvem har rett til hvilke informasjon:

Les mer her

Redegjørelsesplikt-Rapport:

Les mer her